Informare GDPR

Stimate vizitator,

Având în vedere dispoziţiile art. 7 coroborat cu art 13, prevăzute în Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC, dorim să vă informăm despre modul şi termenii de procesare a datelor cu caracter personal.

Vă rugăm să regăsiţi mai jos informaţii revelante în vederea exprimării consimţământului. În situaţia în care aveţi întrebări adiţionale informaţiilor prezentate, vă oferim datele de contact ale Ofiţerului de protecţia datelor în vederea lămuririi acestor aspecte.

Operatorul procesării datelor cu caracter personal

Operatorul datelor cu caracter personal ale dumneavoastră este RoCapital IFN SA, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter sala 1, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4569/2014, avand CUI nr. RO 33056296.

Responsabilul de protecţia datelor - DPO

ROCAPITAL IFN SA a desemnat un Ofiţer de protecţia datelor cu caracter personal, pe care îl puteţi contacta referitor la aspectele legate de procesarea datelor dumneavoastră, precum şi la exercitarea drepturilor pe care dumneavoastră le detineţi conform Regulamentului 679/2016. Datele de contact ale acestuia sunt: e-mail dpo@rocapital.eu

Scopurile şi temeiurile juridice în baza cărora sunt procesate datele

Procesam datele dumneavoastră în temeiul art. 6 alin 1 lit. a), în scopul cercetării incidentului raportat de dumneavoastră.

Categoriile de date cu caracter personal procesate

• Date cu caracter personal având funcţie de identificare a aplicanţilor, cuprinzând: numele şi prenumele, numărul de telefon, dacă este cazul, precum şi orice alte date personale se vor regăsi în sesizarea dumneavoastră.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Datele dumneavoastră personale pot fi procesate de companiile din cadrul grupului KRUK, în temeiul unor obligaţii statutare de raportare precum şi de autorităţile şi organele responsabile de investigarea fraudelor.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus, dar nu mai mult de 5 ani de la data îndeplinirii scopului pentru care au fost prelucrate sau până la cererea dumneavoastră formulată în temeiul dreptului de ştergere a datelor.

Drepturile pe care le puteţi exercita asupra procesării datelor cu caracter personal

În legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în baza condiţiilor specificate în Regulamentul 679/2016 va puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la datele personale care vă privesc;

  • Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;

  • Dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menţionate mai sus);

  • Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe (de ex. atunci când dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii acelor date);

  • Dreptul de a depune o plângere la noi şi/sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor;

  • Dreptul de a vă opune prelucrării;

  • Dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care aţi consimţit anterior;

  • Dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către ROCAPITAL IFN SA pentru ştergerea evidenţelor datelor personale din mediul on-line;

  • Dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de Dumneavoastră;

  • Dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator;

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această notificare sau în legătură cu utilizarea de către ROCAPITAL IFN SA a datelor personale, vă rugăm să ne contactaţi.