Acord de prelucrare a datelor

Prin prezenta declaratie imi exprim consimtamantul in mod expres si neechivoc ca RoCapital IFN SA, inregistrata cu nr. 34295 in Registrul prelucrarilor de date cu caracter personal, sa prelucreze datele mele cu caracter personal completate in formular pe site-ul www.NOVUMcredit.ro (nume, prenume, oras, telefon, e-mail, inclusiv CNP-ul, daca este cazul), in mod direct sau prin intermediul imputernicitilor desemnati de catre acesta in urmatoarele scopuri:

  1. In scopul prestarii serviciilor financiar non-bancare, in vederea derularii raporturilor juridice ce vor fi create între parti, pentru realizarea activitatii de creditare (evaluarea capacitatii subsemnatului de a rambursa creditul), activitati de prevenire a fraudelor si de diminuare a riscului de credit;
  2. Pentru realizarea activitatii de marketing (activitati promotionale, transmiterea ofertelor/corespondentei comerciale direct adresate in legatura cu serviciile financiare furnizate de RoCapital);
  3. Pentru activitati de natura statistica.

Am luat la cunostinta ca refuzul prelucrarii datelor mele din campurile obligatorii ale formularului poate duce la imposibilitatea solutionarii cererii de acordare a creditului.

Cunosc faptul ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 imi voi putea  exercita urmatoarele drepturi printr-o cerere scrisa (datata si semnata) transmisa catre sediul RoCapital IFN S.A:

  1. dreptul de informare: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele In legatura cu mine sunt sau nu sunt prelucrate de un operator;
  2. dreptul de acces la date: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  3. dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si In mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, In special a datelor incomplete sau inexacte;
  4. dreptul de opozitie: de a ma opune In orice moment, din motive Intemeiate si legitime legate de situatia mea particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor In care exista dispozitii legale contrare;
  5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
  6. precum si dreptul de a ma adresa catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) in caz de incalcare a drepturilor prevazute de Legea 677/2001.